Privatumo politika

www.easting.lt svetainės privatumo politika (toliau – Svetainė)
      Ši privatumo politika taikoma šiai Svetainei. Svetainė priklauso visoms Easting grupės įmonėms: UAB „Easting Express“, UAB „Easting Air & Ocean”, UAB „Easting Transline”, UAB „Easting Cust Broker” (toliau – EASTING). Jei nesutinkate su šios svetainės privatumo politikos sąlygomis, nenaudokite jos. Jei įeisite ir naudosite Svetainę, tai reikš, kad sutinkate su šiuo privatumo patvirtinimu.
      EASTING siekia apsaugoti lankytojų privatumą internetinėje svetainėje ir asmeninės informacijos apsaugą. Prašome atidžiai perskaityti šią politiką; tai padės Jums geriau suprasti, kaip mes naudojame Jūsų asmeninius duomenis. Mes turime teisę keisti privatumo politiką bet kuriuo metu be atskiro pranešimo, todėl prašome pasitikrinti kiekvieną kartą, kai lankotės mūsų svetainėje. Šioje privatumo politikoje paaiškinama, kodėl mes renkame Jūsų asmens duomenis ir kaip juos naudojame bei saugome.

Susisiekimo formose pateikiama informacija
      EASTING renka asmeninę informaciją, kad galėtų teikti krovinių pervežimo paslaugas, pasiūlymus. Dažniausiai EASTING renka asmeninę informaciją, kad galėtų asmeniškai su jumis susisiekti ir atsakyti į klausimus bei įvykdyti užklausas, taip pat krovinio pervežimo užsakymo gavimo ir vykdymo tikslu. Svetainės skiltyse „Susisiekite“, „Geriausi pasiūlymai“ surinkta informacija yra jūsų vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, el. pašto adresas, telefonas, krovinių duomenys ir kryptys. Šiuos duomenis mes naudojame ir tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas Jums suvedant savo asmens duomenis. 
      Gavus jūsų sutikimą šie duomenys bus naudojami su jumis susisiekti tiesioginės rinkodaros tikslais el. paštu arba telefonu atliekant rinkos tyrimus, taip pat jus informuoti ir gauti jūsų atsiliepimus apie paslaugas. Jei atsiųsite mums krovinių gabenimo užklausų, prašymų teikti paslaugas arba bet kokios medžiagos į Svetainę, galbūt turėsime su jumis susisiekti, kad gautume papildomos informacijos, reikalingos užsakymams ir prašymams vykdyti. Jūsų asmeninė informacija be išankstinio jūsų sutikimo nebus atskleidžiama jokioms trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja teisės aktai, arba, kad būtų galima įvykdyti jūsų užsakymą, užklausą, teikti interaktyviąją pagalbą klientams ir tobulinti Easting paslaugas. 

Kandidatų asmens duomenys
       Kandidatų, kurie atsiuntė savo gyvenimo aprašymus tiesiogiai mums elektroniniu paštu arba per darbo skelbimų ar praktikos portalus arba pasinaudodami www.easting.lt esančia kandidatavimo forma skiltyje „Pildyti darbo/praktikos anketą“, asmens duomenis (vardas ir pavardė, el. pašto adresas, CV ir motyvacinis laiškas bei pozicija) tvarkome, kad galėtume atlikti kandidatų į darbo poziciją atranką. Šiuos kandidatų asmens duomenis tvarkome sutikimo pagrindu. Kandidatų asmens duomenis saugome tol, kol vyksta atranka į konkrečią poziciją. Ilgiau duomenys saugomi tik tuo atveju, jei gaunamas kandidato sutikimas.
       Atlikdami atrankas į darbo poziciją mes tvarkome tik tuos kandidatų asmens duomenis, kurie yra susiję su kvalifikacija, profesiniais gebėjimais ir dalykinėmis savybėmis. Mes nerenkame ir netvarkome kandidatų ypatingų asmens duomenų.

Automatiškai renkama neasmeninė informacija
        Atkreipkite dėmesį, kad EASTING gali teikti apibendrintus statistinius duomenis apie klientus, duomenų srautus ir susijusių Svetainių informaciją patikimoms trečiosioms šalims, tačiau šiuose statistiniuose duomenyse nebus asmenį identifikuoti leidžiančios informacijos.

Lankytojų identifikavimas
        Apskritai galite naudoti šią Svetainę informaciniais tikslais neteikdami asmeninės informacijos ir nenurodydami EASTING, kas esate. Tačiau kartais EASTING arba jos trečiųjų šalių įgaliotieji asmenys gali įkelti informacijos į jūsų kompiuterį, kad EASTING galėtų gauti tam tikrus duomenis. Ši informacija vadinama slapukais. Slapukai dažnai naudojami daugelyje svetainių. Slapukai laikomi jūsų kompiuterio standžiajame diske, o ne Svetainėje. EASTING arba jos trečiųjų šalių įgaliotieji asmenys naudos tik informaciją, kurią patys įdėjo į Svetainės slapukus.
        Slapukai leidžia mums teikti geresnes bei efektyvesnes paslaugas ir personalizuoti svetainę. Naudodama slapukus, EASTING gali toliau kurti ir tobulinti Svetainę. Naudojant šių tipų slapukus, nerenkama jokia asmeninė informacija. T. y. slapukai identifikuoja jūsų kompiuterį, bet ne jus.
Jei nenorite gauti slapukų arba norite būti įspėti, kai nustatomi slapukai, galite konfigūruoti naršyklę, jei ji turi tokius parametrus.

Duomenų saugojimo terminas
        Visus Jūsų asmens duomenis mes tvarkome ir saugome ne ilgiau, nei reikalinga šioje politikoje nurodytais tikslais.Jūsų asmens duomenys atsakymų į užklausas parengimo bei pasiūlymų pateikimo tikslais saugomi ne ilgiau kaip 3 metus.
         Pasibaigus atrankos į konkrečią poziciją laikotarpiui, mes ištriname kandidatų atsiųstus CV ir kitus duomenis, nebent esame gavę kandidato sutikimą jo asmens duomenis tvarkyti ilgiau, kad galėtume pasiūlyti darbo poziciją. Tokiu atveju kandidato asmens duomenis saugome 2 metus.

Duomenų perdavimas
         Jūsų asmens duomenis galime perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda mums administruoti mūsų interneto svetainę ir saugoti jos duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., Valstybinei mokesčių inspekcijai, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

Duomenų nepateikimo pasekmės
         Jūs turite teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau jūsų asmens duomenų pateikimas yra reikalingas ir būtinas šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams įgyvendinti, todėl Jums nepateikus savo asmens duomenų, EASTING gali nepavykti įgyvendinti išvardytų tikslų.

Duomenų apsauga
         Mes duomenų tvarkymui taikome saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.
         EASTING imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

Jūsų teisės
         Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis:

  • prašyti, kad EASTING leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;
  • teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;
  • teisę atšaukti sutikimą;
  • teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
    Jūs galite pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į EASTING el. paštu info@easting.lt arba paštu UAB „Easting Express“, Kirtimų g. 41, 14 korpusas LT-02244, Vilnius, Lietuva.

Galiojimas ir pakeitimai
          Ši privatumo politika galioja nuo 2018 m. gegužės 04 d. Jei pakeisime šią privatumo politiką, paskelbsime jos atnaujintą versiją šioje svetainėje. Privatumo politikos pakeitimai ir (ar) papildymai įsigalioja po jų paskelbimo interneto svetainėje momento.

Susisiekite

Reikia patarimo?

Tarptautinis gabenimas? Muitinės paslaugos? Krovinių distribucija?

Parinksime dalinių krovinių logistikos sprendimą pagal Jūsų specifinius poreikius.

Darbo valandomis į užklausas atsakome operatyviai, dažniausiai per 1 valandą (darbo metu).

Ieva Šlepikienė

Easting pardavimų vadovė